OHSAS 18001:2007 – sănătatea și securitatea muncii

18000

OHSAS 18001:2007 – sănătatea și securitatea muncii

OHSAS reprezintă o abreviere din limba engleză a “Occupational Health and Safety Management Systems”, în traducere: sisteme de management privind sănătatea şi securitatea muncii (SSM). Acest standard a fost creat în scopul sprijinirii organizaţiilor să controleze sănătatea muncii şi pericolele securităţii în muncă

Standardul OHSAS 18001 se adresează oricărei organizații care dorește să își demonstreze preocuparea pentru sănătatea şi siguranţa angajaților, prin minimalizarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională, pentru îmbunătăţirea unui sistem de management privind SSM și pentru creşterea siguranţei în raport cu managementul riscului.

Avantajele certificării Sistemului de Management al Sănătătii şi Securităţii Ocupaționale (OHSAS 18001:2007):

 • Eliminarea pericolelor şi riscurilor legate de muncă, prin formularea unor politici şi obiective privind sănătatea şi securitatea ocupaţională;
 • Eficienţa şi reducerea costurilor;
 • O imagine publică îmbunătățită față de propriii angajați și față de terți;
 • Creșterea competitivităţii pe piaţă;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile competente din domeniul securităţii şi sănătăţii; ocupaţionale.

OHSAS 18001 a fost elaborat pentru a fi compatibil cu standardele pentru sisteme de management ISO 9001:2015 (Calitate) şi ISO 14001:2015 (Mediu), pentru a facilita integrarea sistemelor de management al calităţii, mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale de către organizaţii, în cazul în care se doreşte acest lucru

Procesul de certificare

procesul de certificare

Click pentru a vedea CERTIFICATUL TĂU eliberat de URS CERTIFICĂRI.

Costurile certificării

Prețul unei certificări conform OHSAS 18001:2007 se stabileşte în funcție de structura, mărimea şi domeniul de activitate al organizației.

captcha

Intrebări frecvente

Certificarea reprezintă verificarea conformității sistemelor de management cu standardele ISO de referință.

Această constatare este realizată de către un organism de certificare.

ISO este abrevierea pentru Organizația Internațională de Standardizare care are sediul în Geneva.

Aceasta organizație emite standarde internaționale numite generic ISO.

Certificările de sistem de management conform standardelor ISO sunt valabile pentru o perioadă de 3 ani.

În cel de-al treilea an este realizat auditul de recertificare, organizația intrând astfel într-un nou ciclu de certificare de 3 ani.

Auditul este o activitate sistematică, independentă și documentată care are drept scop evaluarea măsurii în care sunt îndeplinite anumite cerințe.

Auditul trebuie văzut ca și un instrument pentru îmbunătățire iar pe lângă obiectivele oricărui audit, echipa de audit trebuie să aibă în vedere și identificarea potențialelor zone de îmbunătățire și va documenta aceste lucruri sub forma recomandărilor în raportul de audit, alături de celelalte constatări (neconformitățile sau punctele slabe identificate).

Auditul de certificare se desfăşoară în 2 etape:

 1.  Analiza documentaţiei şi obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.
 2.  Evaluarea funcţionării Sistemului de Management la fața locului.

Verificarea implementării şi funcţionării sistemului de management în conformitate cu standardul de referință, urmată de închiderea neconformităților.

Gândim procesul de audit ca o experiență comodă, pozitivă, orientată către oferirea de plus – valoare – este un proces de colaborare, cooperare iar dvs. sunteți clientul. Un proces de audit eficient permite managementului să evalueze propria eficiență în controlarea companiei în maniera dorită.

 1.     Transmiterea ofertei.
 2.     Semnarea contractului și agreerea modalității de plată.
 3.     Programarea datei de audit.
 4.     Auditul de certificare. Întocmirea rapoartelor necesare.
 5.     Verificarea documentației de audit și închiderea neconformităților.
 6.     Eliberarea certificatul.
 7.     Auditul de supraveghere I. Se constată că sistemul este menținut și îmbunătățit printr-un nou audit la cel mult 1 an de la încheierea auditului de certificare.
 8.     Auditul de supraveghere II. Se constată că sistemul este menținut și îmbunătățit print-un nou audit la cel mult 2 ani de la încheierea auditului de certificare.
 9.     Recertificarea. În vederea menținerii continuității, auditul de recertificare trebuie efectuat înaintea expirării certificatelor.

Standardul este un document stabilit prin consens și aprobat de către un organism recunoscut, care asigură, pentru uz comun și repetat: reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatelor lor, cu scopul de a se obține gradul optim de ordine într-un anumit context. (conform Ghidul ISO/CEI 2: 1996)

Certificarea sistemelor de management este un proces voluntar, iar standardele funcționează sub formă de ghiduri.

Certificarea poate fi o solicitare încorporată în caietele de sarcini pentru licitații, contracte de afaceri sau în anumite reglementări.

 • Acreditarea si recunoașterea la nivel național și internațional

URS Certificări desfăşoară audituri şi emite certificate cu acreditare UKASmembru EA-MLA conform standardului de acreditare ISO/IEC 17021:2011.
Cele mai profesioniste organisme de certificare ISO sunt acreditate de către instituții de acreditare recunoscute prin competența și performanța lor la nivel mondial. Un exemplu în acest sens este UKAS (The United Kingdom Accreditation Service). Această acreditare atestă în mod clar faptul că respectivul organism de certificare desfașoară activități la modul cel mai profesionist cu putință.

Pentru România, există RENAR, instituția care acreditează organisme de certificare din România cu recunoaștere națională.

 • Calitatea serviciilor.

Atitudinea și profesionalismul echipei URS Certificări sunt evaluate lunar de către clienții noștri.

Recomandarea este una din cea mai importantă modalitate de promovare a noastră. Considerăm recomandarea un instrument puternic pentru că vorbește despre încrederea pe care clienții nostri o au în echipa URS Certificări dar și în serviciile oferite.

Perioada de valabilitate a unui certificat ISO este de trei ani. În vederea menținerii continuității, auditul de recertificare trebuie efectuat înaintea expirării certificatelor.

Organizaţiile care acordă certificări de conformitate cu standardele internaţionale unor terţe părţi sunt ele însele acreditate de organisme de acreditare (de exemplu UKAS sau RENAR România) şi de aceea sunt numite organisme de certificare acreditate.

 Acreditarea înseamnă că organismele de certificare au fost la rândul lor evaluate în privinţa standardelor recunoscute internaţional pentru a-şi demonstra competenţa, imparţialitatea şi capacitatea de performanţă.

Acreditarea reprezintă abilitatea de a distinge un evaluator competent care garantează că alegerea unui organism de certificare sau de inspecţie este o alegere bine documentată. Un organism de certificare acreditat le poate dovedi clienţilor săi că îndeplineşte cu succes cerinţele standardelor internaţionale de acreditare. Rezultatul este reducerea riscului ca un client să aleagă şi să plătească un evaluator incompetent sau şi mai rău, să se ghideze după rezultate fără nici o bază reală.

Certificarea ISO acreditată se conformează celor mai stricte cerinţe ale licitaţilor şi este recunoscută naţional şi internaţional.

 URS Certificări desfăşoară audituri şi emite certificate cu acreditare UKASmembru EA-MLA conform standardului de acreditare ISO/IEC 17021:2015.

Cere o ofertă
captcha
verificare valabilitate certificat ISO eliberat de URS CERTIFICĂRI

Performanța e singura opțiune.