Tranziția la ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 se apropie de final

Perioada de tranziție la noile ediții ale standardelor ISO 9001 și ISO 14001 se va încheia în luna Septembrie 2018. Standardele ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004 au fost retrase de către Organizația Internațională de Standardizare în anul 2015 după publicarea ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015, ceea ce înseamnă că Organismele de Certificare nu mai pot să certifice clienți noi în conformitate cu versiunile anterioare ale standardelor.

Companiile certificate în conformitate cu ISO 9001:2008 și/sau ISO 14001:2004 au fost nevoite să decidă dacă efectuează tranziția la noile standarde, sau continuă cu certificarea actuală până la data expirării acesteia.

De ce să faceți tranziția la noile ediții ale standardelor?

Certificatele emise în conformitate cu versiunile 2008 și 2004 ale acestor standarde nu vor mai fi acceptate de clienții sau partenerii lor după terminarea perioadei de tranziție. Acest lucru atrage de la sine imposibilitatea de a mai participa la licitații privind achizițiile publice, scăderea încrederii clienților și partenerilor în privința calității serviciilor și produselor oferite, precum și alterarea imaginii companiei care nu efectuează tranziția la noile versiuni ale standardelor.

Standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 urmăresc să aducă o serie de beneficii pentru afaceri, precum:

  • Abordarea riscurilor și oportunităților organizaționale într-un mod structurat
  • Gestionarea mai eficientă a lanțului de aprovizionare
  • O mai mare flexibilitate în determinarea informațiilor documentate
  • Accentuarea angajamentului conducerii de la cel mai înalt nivel
  • Utilizarea unui limbaj simplificat și o structură și termeni comuni, lucruri deosebit de utile pentru organizațiile care utilizează multiple sisteme de management, cum ar fi cele pentru mediu, sănătate și siguranță ocupaționale

Care sunt pașii de urmat pentru o tranziție efectuată cu succes?

  1. Identificarea părților din sistemul de management actual care nu mai îndeplinesc cerințele noilor versiuni ale standardelor
  2. Actualizarea documentației sistemului de management
  3. Instruirea membrilor organizației privind modificările efectuate la sistemul de management
  4. Efectuarea unui audit prin care se va verifica conformitatea proceselor documentate cu cerințele noului standard
  5. Obținerea certificării în conformitate cu noua versiune a standardelor

URS România desfăşoară audituri şi emite certificate cu acreditare UKASmembru EA-MLA conform standardului de acreditare ISO/IEC 17021:2011, pentru următoarele standarde internaționale de certificare:

Pentru a afla mai multe detalii privind tranziția la noile versiuni ale standardelor ISO 9001 și ISO 14001 și pentru a obține o ofertă de preț, vă încurajăm să ne contactați la numărul de telefon: 0724 363 324 – Cristian Mureșan – sau să completați formularul de contact de aici.

Profesionalism, comunicare bună, modalități alternative de comunicare adaptate vremurilor, deschidere față de nevoile clientului.

Mihaela Bărbulescu – octombrie 2021
Reprezentant , COTRACO ROM SRL

Performanța e singura opțiune.